Videost nähtub, et enamik jäädvustatud õnnetustest leidis aset kas väga libedal või vähese liikumisruumiga teel.

Politsei andis video saateks edasi ka sõnumi:

Juhtus liiklusõnnetus ja mõtled, et hiiliks vaikselt minema? Mõtle veel!

Millised on võimalikud tagajärjed liiklusõnnetusest teatamata jätmise ja lahkumise korral? Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui:

  • sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt kohalt.

  • sõidukijuht juhtis sõidukit joobeseisundis või liiklusseaduse § 69 lõikes 3 nimetatud seisundis või tarbis alkoholi, narkootilist või psühhotroopset ainet vahetult pärast kindlustusjuhtumi toimumist

Tulenevalt eeltoodust on suur tõenäosus, et peale süülise liiklusõnnetuse põhjustamist ja sündmuskohalt lahkumist saab endale „liisingusse“ võtta teise(d) sõiduki(d), posti, aia, foori jne.

  • Kui politsei alustab sellise juhtumi menetlust, siis lõpptulemusena võib ees oodata rahatrahv kuni 1200 eurot, arest või juhtimisõiguse äravõtmine kuni kahekümne nelja (24) kuuni.

Kuidas käituda, kui liiklusõnnetus piirdub vaid varalise kahjuga?

  • Lahkarvamuse korral, kui varalise kahju saaja ei ole teada, varalise kahju tekitajat ei ole sündmuskohal või varaline kahju tekkis loomale otsasõidu või selle vältimise tagajärjel, tuleb liiklusõnnetusest KOHE teatada politseile ja tegutseda vastavalt politsei korraldusele.

Ära tee teistele seda, mida ei soovi, et keegi sulle teeks. Üks õigel ajal tehtud teavitus või teise osapoolega paberil/internetis vormistatud kokkulepe säästab sind paljudest hilisematest probleemidest. Liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumine on raske rikkumine ka siis, kui tekitatud kahju on väike.

Liiklusõnnetuse kiireks vormistamiseks: https://avarii.lkf.ee/et/