Rahandusministeeriumi otsusel päädisid rikkumised möödunud aasta 23. novembril kiirtestide ostulepingu sõlmimisega OÜga Medesto Logistics. Selle kohaselt pidi HTM ostma 2,1 miljonit koroona kiirtesti ning seda summas 2,37 miljonit eurot. Jätkuna sõlmis HTM sama ettevõttega 24. jaanuaril 2022 lepingu muudatuse, millega kasvatati lepingu mahtu 50% võrra ehk summani 3,555 miljonit.

Nüüd, mil rahandusministeeriumi algatatud väärteomenetluse lõpetamise otsus on jõustunud, saab ministeerium selgitada, mis oli rikkumiste sisu ja kuidas läks taaskord nii, et ükski ametnik nende eest karistada ei saanud. Otsus jõustus möödunud nädalal, kuna haridusministeerium ei pidanud vajalikuks vaidlustada.