Hoiatuse ajendiks on asjaolu, et ühismeedias on viimasel ajal just sellisteks tegevustes üleskutse esitanud ühendus, mis nimetab end Ukraina vastases agressioonis osalevaks Venemaa paremäärmuslikuks militaarseks üksuseks.

„Üleskutse pildistada kaitseväe liikumisi ja piirirajatisi on pahatahtlik. Sellise info jagamine Venemaa ja Valgevene esindajatele on kriminaalkorras karistatav. Kui näete või teate kedagi selliselt pildistamas ning seda infot levitamas, siis palun teavitage info24@kapo.ee,“ teatas amet.

Kapo teadaanne

Karistusseadustiku kohaselt on karistatav välisriigi, välisriigi organisatsiooni või välisriigi ülesandel tegutseva isiku abistamine Eesti vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse või territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevus. Karistatav on ka isikuandmete edastamine võõrriigile ja selle organisatsioonidele ning välisriigi nimel tegutsevatele isikutele.