„Soontaga LKA laienduse ala jääb osaliselt alale, mida kaitsevägi kasutab suurõppuste ajal silla ületuse harjutamiseks – sillapea kaitsmise või sillapea hõivamise operatsioonid. Ala kasutatakse harva, umbes üks kord aastas või üle aasta, kuid see on õppusteks väga oluline,“ leiab kaitseministeerium.

Jutt käib Väike-Emajõge ületavast sillast, mida on kokku vaid kolm.

„Keskkonnaameti poolt soovitud ulatuses ala laiendamine ja seal liikumise ning tegevuse piiramine tekitab olukorra, kus ala kaotab kaitseväe jaoks õppealana kasutamise väärtuse,“ leiab kaitsevägi.

Ta tahab piirkonnas õigust kaevata labidaga (lahingpaari laskepesade rajamiseks), liikuda masinatega sihtidel ning peatumiseks teelt maha sõita, pikema alal viibimise tarbeks rajada ka ajutine majutusala (telkimine, toidu valmistamine, välihügieen).

Suurõppuste raames kasutaks nimetatud ala orienteeruvalt kompanii kuni pataljoni suuruse üksuse poolt.

Seega on kaitseministeeriumi soov, et kaitsealalt jääks välja see ala:

Soontaga

Soontaga looduskaitseala on looduskaitseala Tõrva, Elva ja Otepää vallas. Kaitseala praegune kogupindala on 1225,3 ha. Kaitseala loodi 2006. aastal eesmärgiga kaitsta mitmesuguseid elupaigatüüpe, samuti mitmete kaitsealuste liikide elupaikasid. Need liigid on: