Alustamegi solgist: 48. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees eelmise nädalaga sarnasel tasemel. Seiratud asulaproovidest enamik ehk ligi 63% oli suhteliselt kõrgel ehk oranžil ja 28% kollasel ohutasemel.

Keskmestatud proovidest kõige kõrgem viirusosakeste sisaldus määrati Keilas ja Paides.

Sekveneerimise andmetel levib Eestis jätkuvalt üksnes koroonaviiruse omikroni tüvi.

Selle alamliin BA.5 osakaal moodustab jätkuvalt koos tema järglastega üle 90% kõikidest ringlevatest alamliinidest. Täpsemalt on tegemist omikroni BA.5.2 järglastega, kellel nimeks BF.7 ja BQ.1.

Mis puutub haiglaravi vajavatesse koroonahaigetesse, siis eelmisel nädalal määrati haiglaravile 190 inimest, kel organismis koroona. See on eelmisega nädalaga võrreldes 18% võrra rohkem.

Hospitaliseeritutest oli 65 patsienti haiglas sümptomaatilise COVID-19 tõttu ning ülejäänud juhtudel olid patsiendid hospitaliseeritud põhihaigusest tingituna ja COVID-19 diagnoositi neil kaasuva haigusena.

Praegu on haiglaravil täpselt 200 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 5 patsienti, juhitaval hingamisel 1 patsient. 88% haiglaravil olijast on vanemad kui 60 eluaastat.

Paar märksõna ka ka teiste haiguste kohta:

Viimase nädala jooksul on grippi haigestunute arv kolmekordistunud ning eelmisel nädalal suunati 14 inimest ka haiglaravile.

Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme – põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

Sel aastal on Eestis tuvastatud 236 uut HIV-nakkuse juhtu, neist 114 saabusid Eestisse Ukrainast.