Forte kirjutas oktoobri lõpus, et Tallinna munitsipaalpolitsei asus suure hooga määrama parkimistrahve Ülemiste piirkonna kõrvalisel tänaval, kus juhid on aastaid ja aastaid harjunud muretult ja kedagi segamata oma sõiduvahendeid parkima.

Tegemist on asfalteeritud alaga Ülemiste tee nimelisel tänaval, raudtee-äärsel asfalteeritud alal Viking Motorsi aiataguse ja T1 kaubanduskeskuse vahel. Oma väljanägemiselt meenutab see pigem parkimisala, kuhu pole ka maha joonitud ühtegi sõiduteele viitavat teetähist. Parkimist keelavaid või parkimisaega piiravaid märke seal pole, tasulise parkimise ala pole seal samuti mitte, kellegi liikumist need teepervele jäetud autod ei takista ja nii pargivadki autojuhid oma masinaid seal juba aastaid ja aastaid.

Paraku selgus, et kõik juhid olid olnud eksiteel ja nad on seadust ja korda rikkunud. Paljud juhid avastasid lõppenud kuul oma masina kojamehe vahelt trahvikviitungi, millel kirjas, et nad on auto parkinud kehtivat parkimisviisi rikkudes:

Parkimine ja trahvid Ülemiste teel

Forte asus selle lipikutesaju põhjust uurima ja sai toona munitsipaalpolitseilt teada järgmist.

Mupo menetluse ja piirkonnatöö juhtivinspektor Riika Kivinukk: „Kui parkimist ei ole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud, peavad sõiduki juhid lähtuma liiklusseaduse (LS) § (paragrahv) 20 ja § 21 sätestatust. Ehk et antud kohas oleksid pidanud sõiduki juhid lähtuma LS § 20 lg 3 – asula sõiduteel tohib sõidukeid peatada või parkida nii, et sõiduki pikitelg on rööpne sõiduteeäärega. Lisaks eeltoodule osad sõidukid parkisid ristmikul (LS § § 21 lg 2 p 15).“

Seega oli valus, ent antud teelõigul kindlasti mõttetu teadmine, et autod tohtisid seal mupo hinnangul aia ääre parkida küll, ent nad pidid olema seal paralleelselt pea olematu sõiduteega. Tähendas see suunis ka seda, et autosid mahtus sinna raudtee äärde varasemast kolm korda vähem. Tekkis ajutine kaos, kus autod parkisid nii risti kui paralleelselt sõiduteega.

Õnneks on nüüd probleem lahendatud ja uus liiklusmärk lubab autosid parkida nii, nagu seal ikka tehtud on:

Liiklusmärk Ülemiste teel

Seda küll, et nüüd on parkimiseks mõeldud ala varasemaga võrreldes kolmandiku võrra lühem.