„Nagu ikka, tuleb talv ootamatult ja läheb aega, enne kui liiklejad talveoludega kohanevad,“ ütles politsei kommentaariks.

Politseilt ka väike meeldetuletus turvaliseks kohalejõudmiseks:

  • Varu aega kohalejõudmiseks. Leia aeg ka selleks, et enne sõidu algust sõiduk korralikult lumest/jääst puhastada. Piiratud vaatevälja korral võib nii mõnigi oluline asi märkamata jääda ja Sinu sõidukilt lendlev/kukkuv lumi ja jää on ohuks kaasliiklejatele.

  • Kohanda oma sõidustiil talveoludele sobivaks. Väldi järske roolikeeramisi ning pidurda ja kiirenda sujuvalt. Eriti tähelepanelik ole siis, kui vahetad rida ja seda tuleb teha läbi lumevaalu. Valede sõiduvõtete korral on suur oht sattuda külglibisemisse.

  • Hoia pikivahet! Avariipolitseinikute tähelepanekute kohaselt moodustavad suure osa „plekimõlkimistest“ õnnetused, kus põhjuseid tuleb otsida ebapiisavast pikivahest.

  • Vali sõidukiirus vastavalt oma sõiduoskusele, teeoludele ja arvesta sõiduki iseärasustega. Lubatud suurim kiirus ei ole kohustuslik kiirus! Kui maanteel tekib sinu taha pikem saba, siis ole viisakas ja leia sobiv koht teiste möödalubamiseks. Nii on turvalisem nii sinul kui ka kaasliiklejatel.

  • Avalikud teed ei ole koht oma sõiduoskuse näitamiseks. Ka parimad eksivad. Jäta roolis otsuseid tehes ruumi nii enda kui teiste eksimustele.

NB! Üks punkt veel: katuse lumest puhastamine!