Euroopa Komisjon avaldatud digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) tulemuste kohaselt on euroliidu kõige arenenumad digiriigid Soome, Taani ja Holland. Eestist ettepoole jäävad näiteks veel ka Rootsi, Iirimaa ja Hispaania.

DESI

Veel aastal 2019 oli Eesti selles edetabelis viiendal kohal ja langes siis seitsmendaks, nüüd aga juba siis üheksandaks.

Euroopa Liidu (EL) keskmisest on Eesti siiski veel pea kõigi näitajate puhul paremad, välja arvatud internetiühendused, mille suhtes oleme lausa eelviimasel 26. kohal.

Eesti venivat digiarengut märgib ka Euroopa Komisjon: „Eesti on teinud edusamme aeglasemas tempos kui teised sarnase DESI punktisummaga riigid: seda näitab asjaolu, et 2017. ja 2022. aasta vahel on ta oma tulemusi parandanud keskmiselt 6,5 % aastas, kui EL-i keskmine väärtus on 7,5 %.“

Eriti rõhutab komisjon, et Eestis ei jõua lairibaühendus maapiirkondadesse ning kuna tublisti on viibinud 5G sageduste jagamine operaatoreile, siis on Eesti mahajäänud ka 5G-äriteenuste pakkumisel.

Täismahus saab värsket raportit lugeda siit.

Seis pole siiski nii hull kui jalgpallis - Eesti asub FIFA edetabelis 109. kohal.