Kõik uued käsitlused ikka muudavad ajaloopilti, mõni rohkem, mõni vähem. Jõuline muutmine on siis, kui uue käsitluse mõjul muutuvad õpikud ja Eesti ajaloo üldkäsitlused.

Vladimir Pooli raamatute puhul on probleemiks aga muu – nimelt pole need koostatud allikate alusel, mis oleksid ajaloolastele kättesaadavad. See tähendab, et pole võimalik kontrollida seda, kas neis dokumentides on tõesti see teave olemas, ega ka seda, kas Pool on seda väidetavat teavet adekvaatselt tõlgendanud.

Jaga
Kommentaarid