Valitsuskabinetilt rohelise tule saanud siseminister Lauri Läänemetsa plaan näeb ette, et sisekaitseakadeemia Väike-Maarja õppekeskuse harjutusväljak haarab laiendatud kujul enda alla 58,48 hektarit. Aastal 1994, mil see kasutusele võeti, oli väljaku suuruseks 27 hektarit.

Siseministeeriumi varade asekantsler Piret Lilleväli ütles Fortele, et praegune Väike-Maarja väljaõppebaas on mõeldud üksnes päästetööde väljaõppeks, ent edasised plaanid on suured.

„Õppeväljaku arendamiseks on valminud visioonplaneering ja autodroomi ehitusprojekt. Nende realiseerumisel kujuneb Väike-Maarjast nii sisekaitseakadeemia kui ka teiste valitsusasutuste mitmekülgseid võimalusi pakkuv taktikalise väljaõppe baas, mis võimaldab nii päästetehnika, sidevahendite, transpordivahendite, laborite kui erinevate matkelahenduste kasutamist,“ ütles ta.

Ministeeriumi nägemuse kohaselt on tuleviku kasutajate seas lisaks päästeametile ning politsei- ja piirivalveametile veel maksu- ja tolliamet, vanglad, kaitsevägi ja kaitseliit. Samuti saavad seda kasutada vabatahtlikud organisatsioonid, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad, kellel on kokkupuude siseturvalisuse valdkonna ülesannetega.

Plaanides on juba arvestatud kaitseväe kasutuses olevate harjutusväljakute võimalustega ehk dubleerimist ei toimu.

Mis puutub rahasse, siis Väike-Maarja ühendõppekompleksi rajamiseks on vajalik investeering 40 miljonit eurot. Praegu on olemas ehitusprojekt ja ehitusluba autodroomi ala väljaehitamiseks. Siseministeerium loodab rahastamisotsused saada hiljemalt riigi eelarvestrateegia 2024–2027 raames. Ülejäänud harjutusala kohta on olemas eskiislahendus, mis võimaldab järgmiseks seda projekteerida.

Vallavanem: vastuväiteid ei ole, asukoht on tõesti hea

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla selgitas, et Ebaverre külla planeeritud harjutusväljaku laiendamine on oluline nii omavalitsuse, Lääne-Viru maakonna kui ka Eesti riigi mõistes.

Tema sõnul on Lääne-Virumaa arengustrateegia tegevuskava praegu kooskõlastusel kõigis Lääne-Viru omavalitsustes ning selles on üheks tegevuseks harjutusväljaku väljaehitamine.

„Ebavere külas on harjutusväljaku jaoks leitud väga sobib koht, piisavalt hea juurdepääsetavusega - 3 kilomeetrit alevikust -, kuid samas eraldatuna tiheasutusest,“ ütles Kesküla.

Väike-Maarja vallavalitsus tutvustas väljaku arendusplaane omavalitsuse arengukava koostamisel ja kogusime ka kodulehe kaudu infot enne kui ehitusloa alustamiseks projekteerimistingimused väljastasime.

„Vastuväiteid ei ole meile tulnud,“ märkis vallavanem. „ Selleks on kaks peamist põhjust: esiteks on tõesti sobiv koht ja teiseks ollakse tänase tegevusega juba harjunud ning pigem on kogukonnale sselline tegevus sobiv. Leitakse, et isekaitseakadeemia ühe filiaali omamine võimaldab nii töökohti, kuid päästekooli töötajad-õpilased löövad kogukonna elus kaasa: ehivad helkuripuud, teevad kohalikus võimlas trenni, võidavad vastlapäevade võistluseid.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid