Elektrihind on võimalik mõistlikusse piiridesse tuua, kui seda valitsus ainult tahab. Tuleb kuulda võtte Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste Arvi Hamburgi, Alar Konisti, Väino Rajangu jt. juba aastaid vaagituid soovitusi, mh. ajakohastada Narva juhitava võimsusega soojuselektrijaamad. Kuid tundub, et elektriala teadlased räägivad teisel sagedusel, mida valitsuse kõrvad ei kuule! Näib, et valitsus loodab ikka Looja peale, kuid Looja aitab neid, kes ise ennast aitavad. See kehtib ka Eesti valitsuse kohta.

Esmaseks asjaks, mida valitsus saab teha, on ajutiselt külmutada CO2 süsinikukvoodi hind 25- 30 eurole tonni eest. Endiselt maksustatakse Narvas toodetud elektri eest kõrget CO2 kvoodi hinda, sest see on riigi rahakotile hea ja toob riigile suurt kasumit, mille pärast valitsus ei taha ega saa kuidagi sellest loobuda.