80-400 parkimiskohaga parklate nõuetele vastavusse viimiseks antakse rahvale aega viis aastat alates 2023. aasta juulist. Suurematel parklatel on aega aga vaid kolm aastat. Kõigil neil tuleb vähemalt pool parkla pindalast katta päikesepaneelidega, kirjutab väljaanne Public Senat.

Vabastuse võivad saada vaid väliparklad, millele on seatud tehnilisi, ohutus-, arhitektuuri-, pärandi- ja keskkonnapiiranguid, kus krunti varjavad suured puud, kus pargivad enam kui 7,5 tonnise massiga raskeveokid või kus paneelide paigaldamine ei oleks majanduslikult kuidagi vastuvõetav.

Pole veel teada, kui palju valitsus plaanis selliste parklakatete rajamist toetada, igal juhul on neist kasu ka autodele kaitsmaks neid päikese eest.

Pole selge, kuidas parklaoperaatorid nende rajatiste eest maksavad või kui palju rahalist abi valitsus annab. Sellegipoolest näib see olevat parklate hea kasutus, kuna see annab autodele varju ja muudab tavaliselt silmatorkava... keskkonnasõbralikumaks.

Tulemas on ka teisi uuendusi – päikesefarme hakatakse rajama kasututele maa-aladele raudteede ja põllumajandusalade kõrvale. Riiklik raudtee-operaator SNCF plaanib 2030. aastaks paigaldada näiteks üle miljoni ruutmeetri päikesepaneele, et vähendada nii energia ostmist veerandi võrra.

Selle aasta alguses seadis president Emmanuel Macron eesmärgiks suurendada päikeseenergia tootmist kümme korda – mahuni 100 GW - ja ehitada 50 avamere tuuleparki, et lisada veel 40 GW.

Prantsusmaa toodab praegu 25 protsenti oma elektrist taastuvatest energiaallikatest, mis on vähem kui tema Euroopa naabrid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid