„14,2 miljonit eurot,“ ütles sotsiaalministeeriumi arendusüksuse TEHIKu pressiesindaja Karilin Engelbrecht vastuseks Forte küsimusele, kui palju on SKAIS2 arendustele tänaseks päevaks väljamakseid tehtud?

Tõsi, ligi pool kulunud summast päädis oodatud tulemuseta. Nimelt lõppes 2017. aastal tulemuseta Tieto Estonia ASi ja Icefire OÜga sõlmitud leping ja kuigi tööd valmis ei saanud, nõustus SKA maksma ettevõtetele kokku 5 726 931, 24 eurot ilma käibemaksuta. Midagi siiski valmis tehti - Tieto kinnitas, et sellised teenused nagu kohtumenetlusaegne elatisabi, täitemenetlusaegne elatisabi, puude raskusastme tuvastamine, sotsiaaltoetuse määramine.

SKA asemel võttis seejärel projekti juhtimise üle sotsiaalministeeriumi TEHIK, miss sõlmis uued lepingud teiste IT-firmadega. Esmalt sõlmiti arendustööde raamleping AS-iga Nortal ja OÜga Trinidad Wiseman - raamlepingute maksumuseks oli kokku 11,6 miljonit eurot. Aastal 2019 tehti üks hange juurde ja selle võitis taaskordse Nortali kõrval Iglu OÜ. Raamlepingu eeldatav maksumus on 2x8 ehk kokku 16 miljonit eurot ning nende lepingute puhul korraldatakse iga töö eel minikonkursse. Aastal 2020. tuli TEHIKult seoses SKAIS2ga ka kolmas hange ning seekord osutusid võitjateks ASid Helmes ja Medisoft. Taaskord oli raamlepingu piirsummaks kahe peale kokku 16 miljonit eurot. Lisaks teeb SKAIS2 kallal miljoni eurose lepingu alusel töid AS Rocksoft -täpsemalt Oracle E-Business Suite hooldus- ja arendustöid.

Sel nädalal teatas TEHIK, et kuulutas välja järjekordse arenduslepingu. Suuruseks sel korral 8 miljonit ja põhjus „kiireloomuliste peretoetuste seadusemuudatuste elluviimine“.

TEHIKu sotsiaalkaitse talituse juhataja Monika Heinranna sõnul on viimastel kuudel vastu võetud poliitilised otsused peretoetuste süsteemi kiireks muutmiseks pannud tugeva surve alla tänaste IT-süsteemide arendusvõimekuse ja selleks vajaliku tööjõu.

„Hetkeseisuga on olemasoleva partneri tööplaan täis, kuid tahame võimalike tulevaste seadusemuudatuste jaoks valmis olla ja ootame kõiki IT-ettevõtteid hankes osalema ning selleks oma panust andma,“ tõdes ta.

Sellest tsitaadist võib teha järelduse, et uue hanke võitja ei saa olla Nortal, Iglu, Trinidad Wiseman, Helmes, Medisoft ega Rocksoft – nende arendusmahud on täis.

Tegemist saab olema raamlepinguga, mis ei kohusta TEHIKut töid tellima maksimaalse mahu ulatuses. Tegelik arendustööde maht selgub lepingu täitmise käigus ja sõltub nii riigieelarvelistest vahenditest kui ka sotsiaalministeeriumi ja SKA tellimustest IT arendusteks.

„Lisaks perehüvitistele saab uue arenduspartneri tööks kogu Eesti sotsiaalvaldkonna teenuste arendamine, sealhulgas pensionisüsteemi ja töövõimereformiga seonduv järgneva nelja aasta jooksul.“ selgitas Heinrand.

SKAIS2 abil pakub SKA ligi 110 erinevat liiki toetusi, perehüvitistest olümpiavõitjate toetuseni.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid