Täpsemalt saatis riigihalduse minister Riina Solman eelnõude infosüsteemi avalikule kooskõlastusringile kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu, tutvuda saab sellega siin.

Muudatusega nähakse ette võimalust võtta vajadusel kohalikult omavalitsuselt kui kohanimemäärajalt üle kohanime muutmise õigus.

„Riik saaks nime muuta juhul, kui omavalitsus ei ole ministri eelneva ettepaneku järgselt Eesti vabariigi omariikluse, põhiseadusliku korra püsimise ja iseseisvuse taastamise vastu võidelnud isiku nimelist pühendusnime või muud selgelt Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatut kohanime muutnud,“ selgitas Solman. „Punamõrtsukate, kelle nime auks on mitmed tänavanimed Eesti omavalitsustes määratud, mälestamine ja jäädvustamine on enamikule eestlastest valus haav ja piinlik häbiasi.“

Eelnõuga kõrvaldatakse õiguslik lünk, kui omavalitsus ei ole seadusevastast olukorda lahendanud.

Üks näide ongi Narva, kus ühele tänavale on antud kümneid kaaslinlasi tapnud kommunistliku massimõrvari Albert-August Tiimanni ja teisele tulihingeliselt Eesti iseseisvumise vastu võidelnud Ansis Daumani nimi. Katri Raik on aga leidnud, et nende nimede ära muutmine olevat sisepoliitiline küsimus, mitte asi, mis tuleks lihtsalt otsekohe korda ajada ja ära teha.

Dauman ja Tiimann

Eelmine riigihalduse minister tegi Narva linnale ettepaneku seadusevastase pühendusnime muutmiseks juba 2020. aastal, kuid linn ei ole siiani ebaseaduslikku olukorda kõrvaldanud. Minister ei saa paraku kehtiva seaduse järgi ise täiendavaid meetmeid kasutusele võtta, et seadusevastane pühendusnimi asendada uue, seadusega kooskõlas oleva kohanimega.

Eelnõu järgi saab aga minister olla omavalitsuse asemel kohanimemäärajaks juhul, kui kohanimenõukogu on eelnevalt ministrile esitatud arvamuses leidnud, et kehtiv pühendusnimi on seadusega vastuolus või kohanimeks on määratud Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatu nimi, ja omavalitsus ei ole ministri asjakohase ettepaneku saamisest arvates kahe kuu jooksul uut seadusele vastavat kohanime määranud.

Enne ministri uue kohanime määramist küsitakse eelnõu järgi ka omavalitsuse arvamust ja avalikustatakse uue kohanime määramise eelnõu, mille kohta saavad valla- ja linnaelanikud oma ettepanekuid esitada.

Uue kohanime kehtima hakkamisel tekib omavalitsusel kohustus vahetada välja senised kohanimele viitavad sildid ja viidad, millega seotud kulu kaetakse riigieelarvest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid