Pääsküla raba kaitsealal on ligi 4 kilomeetri ulatuses loodusõpperadasid, mitmeid puidust sildu ja vaateplatvorme, mis on rajatud aastatel 2007–2009.

Koolivaheajaks tellitud tööde käigus vahetatakse välja nii pehkinud kui ka katkised puitsildade piirded kui ka laudteede katkised lauad. Laudteid ja puitsildu tõstetakse kahel alal, kus laudtee on üle ujutatud. Nende alla paigaldades ujukid. Samuti on plaanis eemaldada ja utiliseerida soostumist tutvustav vaateplatvorm, mis on amortiseerunud.

Töid teostab KOIK & KO OÜ ning maksumuseks on 10 560 eurot (summa sisaldab käibemaksu).

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul on vastavalt kaitsekorralduskavale lähema paari aasta jooksul plaanis Pääsküla raba kaitseala külastustaristu terviklik uuendamine.

„Pääsküla raba laudteede, sildade ja veerežiimi taastamistööde ehitusprojekti riigihange on praegu pooleli, kuid enne neid suuremahulisi uuendusi on vaja paekivikillustikuga kaetud pinnasteid tõsta,“ rääkis linnaosavanem. „Põhjuseks on see, et praegused pinnasteed on vajunud ning seoses kobraste paisutuste ja sügisvihmadega ka kohati üle ujutatud.“