„Tutvustasin valitsusele relvaseaduse muudatust, mis oli isegi ambitsioonikam kui koalitsioonileppes kokku lepitu,“ rääkis Fortele siseminister Lauri Läänemets.

Ta viitab sellele, et koalitsioonileping nägi ette relvalubade ja relvade võtmist vaid Venemaa ja Valgevene kodanikelt, kuid Läänemetsa pakutud muudatusettepanekuga jääb relvaloa omamise privileeg vaid Eesti ning NATO ja EL-i liikmesriikide kodanikele.

Seega muudatuse sisu osas valitsuses hetkel erimeelsusi pole. Küll aga tekkis arutelu selle üle, kui pikk aeg jätta kõnealustele inimestele relvade müümiseks või loovutamiseks.

„Tulenevalt PPA-lt ja KAPO-lt saadud hinnangutest leiab siseministeerium, et aasta on selle protsessi jaoks mõistlik aeg. Koalitsioonipartner Isamaa sooviks seevastu, et politsei võtaks inimestelt relvad ära juba kuue kuu jooksul,“ kirjeldas siseminister valitsuses tekkinud erimeelsusi.

Nagu märgitud, siis julgeolekuasutuste hetke hinnangutest lähtuvalt ei ole siseturvalisusest või julgeolekust tingitud vajadust protsessi kiirtalgute korras läbi viia.

„Kui mõni relvaloaga isik kujutab endast akuutset ohtu, siis tegeleb sellega PPA kohe,“ märgib siseminister.

Siseministeerium leiab, et kui rääkida siseturvalisuse tagamisest pikemas plaanis, siis peame arvestama muudatusest tekkivaid lisakohustusi nii politseile kui ka relvaomanikele. Ministeerium tahab, et peaksime jätma relvaomanikele võimaluse oma vara realiseerimiseks mõistliku hinnaga, mitte kiirmüügi käigus.

Lisaks tooks kiirendatud korras relvade kokku korjamine ebaproportsionaalselt suure koormuse politseitöötajatele ning politsei tööaeg protsessi teostamiseks kiirkorras tuleks igapäevaste ja teinekord operatiivselt vajalike tegevuste arvelt.

„Minu hinnangul peab politseitöö prioriteet olema igapäevase avaliku korra ning elanike ohutuse tagamine ning relvade konfiskeerimine poliitkampaania korras ei tohi tulla inimeste turvatunde arvelt,“ lisas siseminister.

Forte kirjutas möödunud nädalal, et koalitsioonilepingus kokku lepitud relvalubade võtmine halli passi omanikelt ja Venemaa ning Valgevene kodanikelt jõudis lõpuks valitsusse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid