Võimuorgani loomine tähendab kogukonna (riigi, linna jne) jaoks oluliste otsuse tegemise õiguste delegeerimist esinduskogule. Kuidas mõjutab võimu delegeerimist ränne/migratsioon? Rände/migratsiooni vastupeegelduseks on elanike seas kodanike ja mittekodanike, püsielanike ja migrantide eristamine. Väikesemagi kogukonna (linna, valla jne) elukorralduse stabiilsuse, esindusorganite tehtud otsuste asjatundlikkuse vaatenurgast on sedalaadi eristus hästi põhjendatav. On ka ajaloolastele tuttav „linnakodaniku“ mõiste, mis eristas selle põlielanikkonda uusasukaist ja läbirändajatest.

Kogukondade elujõulisus ja stabiilsus kindlustab võimuorgani ehk kohaliku volikogu loomise õiguse sidumine nn tsensustega ja kompetentside nõuetega. Kodaniku ja püsielaniku staatust rõhutab kogukonna elu kujundava esinduskogu kompetentsuse ja vastutuse vajadust. Püsiasuka ja kodaniku toimetamist toetab „kodanikukompetents“, st sügavam arusaam oludest, probleemidest, õiguskorrast jne. Kodanikukompetentsuse üks alustalasid on keelekompetents, st orienteerumine õiguskorda, kogukonna elu raamistavas poliitilises elus ja kultuurikeskkonnas. Eestis eeldab kodanikukompetents eesti keele valdamist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid