Eile oli rahvusvahelises inforuumis nagu muu seas juttu sellest, et laevad võivad lekete kohal väga suurte gaasimullide tõttu ujuvuse kaotada. Öelge palun, mis seal vee kandvusvõimega juhtub? Kas tõesti tekib Aino Perviku Arabella-raamatus kirjeldatud vajuv vesi?

Ma ei ole päris kindel, kas need gaasimullid seal on väga suured. See sõltub sellest, milline on gaasi kogu ja milline on pindpinevusjõud gaasi ja merevee vahel. Merevees on ikkagi liikumist ja ma usun, et need mullid ikkagi lõhutakse väiksemaks.