Professor Kilter räägib usutluses muu hulgas, et kõik süsteemi osad – alates Keila-Joa hüdroelektrijaamast ja lõpetades mõne Venemaa tuumajaamaga – peavad töötama samal sagedusel.

Kõik räägivad suure hooga sünkroniseerimisest ja desünkroniseerimisest, aga rahvale on unustatud selgitada, mis imeloomad need on. Öelge palun, miks on üldse vaja Eesti ja Venemaa elektrivõrkusid sünkroniseerida?