„Käibemaksu erakordselt suure alalaekumise peamise põhjusena võib välja tuua õigusliku aluse puudumise andmete edastamiseks Eesti Pangalt ning makseteenuse pakkujatelt maksu- ja tolliametile (MTA), mis võimaldaks tal analüüsida ning tuvastada välismaised kauplejad, kes tõenäoliselt peaksid Eestis käibemaksu deklareerima ja tasuma, kuid kes seda ei tee,“ ütles analüüsi koostanud Soraineni partner ja vandeadvokaat Allar Jõks.

Jõksi sõnul tegi Sorainen kiire lahendusena ettepaneku muuta Eesti Panga seadust selliselt, et Eesti Pangal tekiks kohustus MTA-le neid andmeid jagada.

„Meie arusaama kohaselt on andmed juba Eesti Panga valduses ning probleemiks on õigusliku aluse puudumine, mis võimaldaks neid MTA-le jagada. Seejärel tuleks valdkond tuua MTA auditiplaani fookusesse,“ märkis ta.

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät märkis, et laekumata jääva käibemaksu korral on tegu märkimisväärse summaga, mis on seni jäänud riigieelarvesse laekumata, ja ta julges arvata, et see on veel konservatiivne näitaja.

Väät lausus, et olukord on põhjustanud kodu- ning välismaiste e-kauplejate ebavõrdse konkurentsisituatsiooni.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles, et samas sektoris, samal turul ja samadel alustel toimetavatel ettevõtetel peavad olema ühesugused tingimused, võimalused ja kohustused.

„Praegu on tekkinud olukord, kus Eesti ettevõtted on maksukuulekad, kuid siin oma kaupu müüvatel välismaistel e-poodidel on võimalik käibemaksu tasumisest hoiduda. See ei ole aktsepteeritav ja seadust tuleb vastavalt muuta, mis aitab andmeid hakata igakuiselt automaatselt vahetama,“ ütles ta ja kinnitas, et rahanduskomisjon võtab teema kiirelt päevakorda.

Eestis kehtiva käibemaksusüsteemi reeglite kohaselt peavad välismaal asuvad kauplejad lisama kaupade müügihinnale Eesti käibemaksu, kui kaup müüakse Eesti lõpptarbijale ning kui välismaisel kauplejal on Eestis püsiv tegevuskoht käibemaksuseaduse mõttes või välismaine kaupleja on ületanud 10 000-eurose müügikäibe piirmäära (ehk tegu ei ole väikekauplejaga).

Eestis kohalduva üldreegli järgi peavad välismaised e-kauplejad maksma kauba müügikäibelt Eesti riigile 20% (teatud kaupade korral 9%) käibemaksu. See reegel on ühtlustatud üleeuroopaliselt.