Eestis välja töötatud seadmed suurendavad rongide energiatõhusust, vähendavad võrgu käitamiskulusid ja CO2-heidet. Tänu superkondensaatori kasutamisele väheneb ühe rongi süsinikuheide 23 tonni, teatas Skeleton.

„Praeguseks on enamik maailma trammitootjaid Skeletoni kliendid. Koostöös CAFiga jõuavad meie superkondensaatorid Granada metroos nüüd ka maa alla. 13. aasta eest Tartust alguse saanud ettevõttena oleme oma toodetega aidanud säästa energiat kümnete linnade ühistranspordisüsteemis,“ ütles ettevõtte ärijuht Ants Vill.

Skeletoni superkondensaatori abiga saab metroorong energiat taaskasutada ja vähendab seeläbi oma aastast süsinikuheidet koguni 23 tonni võrra.

Eeltöö metroorongide varustamiseks superkondensaatoritega algas mullu, kui Skeleton ja CAFi kontserni kuuluv rööbastranspordi elektrilahenduste suurtootja CAF Power & Automation sõlmisid lepingu energiasalvestussüsteemides kasutatavate superkondensaatorite tarnimiseks.

„Nüüdses majanduskeskkonnas, kus energiahindadel tundub puuduvat lagi, tuleb olemasolevaid ressursse säästlikult kasutada. Superkondensaatoritel on rööbastranspordi arengus äärmiselt suur roll, võimaldades kineetilise energia maksimaalset taaskasutamist,“ selgitas Vill.

Superkondensaatoritel põhinev süsteem talletab rongi pidurdusenergia ja taaskasutab seda kiirenduseks. Superkondensaatorid sobivad selleks kõige paremini, sest need on täislaetavad kõigest mõne sekundiga ning on märkimisväärselt suurema võimsuse ja pikema elueaga kui näiteks liitiumioonakud. Skeletoni superkondensaator suudab energiat salvestada 98-protsendilise tõhususega ja seda isegi 15-aastase pideva töö korral.

Villi sõnul on ettevõtte tooteportfelli välja töötanud Skeletoni Tallinnas asuvad arendusmeeskonnad, mis koosnevad peaasjalikult Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli kasvandikest. 

CAF Power & Automation

CAFi kontsern on Hispaania veeremitootja, kes on terviklike mobiilsussüsteemide kavandamisel ja rakendamisel üks rahvusvahelisi eeskujusid. Rohkem kui 100. aastase ettevõtte trammid on kasutusel ka Tallinnas.

CAF Power & Automation on CAFi kontserni tehnoloogiaüksus, mis arendab veo-, juhtimis- ja sidelahendusi ning veeremi pardal olevaid energiasalvestusseadmeid. Enam kui 320 töötajaga ettevõtte peakorter asub Donostias Hispaanias. Lisaks teistele Hispaania linnadele tegutsetakse ka Indias ja Ameerika Ühendriikides.