Lääne ajaloolastele, rahvusvahelise õiguse asjatundjatele, põliselanikele jt on Eesti okupeerimine 1940. aasta suvel tõendatud fakt. Baltimaade okupeeritus sai kinnituse 1991 aastal meie riikluse taastamisel. Euroopa suurriigid, USA jt TAASTASID Baltimaadega diplomaatilised suhted ad integrum. Baltimaade okupeeritust kinnitas NSV Liit 1991. a jaanuaris Vilniuses. Impeeriumi koos hoidmise hinnaks olid taas tankiroomikute all hukkunud leedulased ja kuklalaskudega mõrvatud piirivalvurid.

Putini hübriidsõja Krimmis ja Baltimaade anastamise „tehnoloogia“ sarnasus on märgatav. Relvastatud sissetungile järgnenud mängudel „viisakate inimestega“, valimiste võltsimisel, rahvusvahelist õigust mõnitaval demagoogial jne on äratuntavaid paralleele Stalini kirvetööga Baltimaades 1940. aastal.