Adolf Hitleri ja Carl Gustaf Mannerheimi salvestus on salaja ülesvõetud jutuajamine Adolf Hitleri ja Mannerheimi privaatsest vestlusest 1942. aasta 4. juunil. Hitler oli ootamatult saabunud marssalit õnnitlema tema 75. sünnipäeva puhul. Yleisradio heliinsener Thor Damen jõudis salvestada Hitleri ja Mannerheimi jutuajamise esimesed 11 minutit.

Damen oli algselt kavatsenud salvestada Hitleri sünnipäevasoovid ja Mannerheimi vastuse neile, ent ta jätkas nende järel Hitleri ja Mannerheimi vestluse salvestamist. Hitler oli kategooriliselt vastu, et tema eravestlusi lindistataks, ja kui tema ihukaitsjad said aru, et Damen salvestab Hitleri juttu, käskisid nad tal koheselt lõpetada, kuid salvestis jäi Yleisradiole. See anti alguses tsensuuriameti juhile Kustaa Vilkunale, kuid salvestis anti 1957. aastal Yleisradiole tagasi.