Probleem puudutab Tallinna linnavalitsus 15. juuni korraldust Kakumäe metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse alustamise kohta.

Kavandatava kaitseala alla jäävad ka maa-ameti hallatavad krundid aadressiga Kakumäe tee 101, Kakumäe tee 47, Kakumäe tee 88 ja Kakumäe tee 222. Seejuures on Kakumäe tee 47 kinnistu detailplaneeringu kohaselt juba jagatud neljaks Kilu tänava krundiks ning maa-amet on juba tellinud ka katastriüksuse sellekohase jagamise.

Nähtavasti tingituna soovist neid kinnistuid eramuteks maha müüa ongi maa-amet asunud tuliselt kaitseala moodustamise vastu sõdima.

Forte vahendas kahe nädala eest ameti seisukohta, milles too leiab, et „kõrghaljastuse säilimise eesmärgil ei ole tingimata vaja luua kaitseala“ ning et „linnasisese kaitseala moodustamine sellises ulatuses võib hoopis soodustada valglinnastumist, mis kokkuvõttes võib avaldada keskkonnale suuremat kahju“.

Just see seisukoht võttiski kulmu kerkima Tallinna abilinnapeal Vladimir Svetil.

„Kummaline oli selles protsessis teada saada riigi seisukohta, et Kakumäe metsa kaitse alla võtmine võib loodust hoopis ohustada. Jään lootma, et suudame siiski riigiametnikke ümber veenda ning et arutelu läheb konstruktiivsemalt,“ sõnas Svet.

Küll aga juhtus nii, et Svet pikendas Kakumäe metsade kaitse alla võtmise dokumentide avalikku väljapanekut 30. septembrini (senise 15. augusti asemel) ja sellest tulenevalt toimub avalik arutelu t 27. oktoobril (8. septembri asemel).

Ettepanekuid pikendada avalikku väljapanekut tegid mitmed maaomanikud, kes olid selle omavahel läbi rääkinud. Ametliku pikendamise ettepaneku tegi Marika Davõdova juhitav OÜ Cautor.

Põhjus selles, et kuigi Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti on tellinud Lauri Kleini OÜlt Tirts & Tigu uuringu „suur- ja väikeimetajate leviku ja elupaikade sidususe“ kohta, siis on ka Kakumäe kinnistute omanikud omal algatusel tellinud tegeliku olukorra ja võimalike kaitsmist vajavate väärtuste väljaselgitamiseks eraldi uuringud. Need kõik valmivad aga lähikuudel.

Seepärast oli nende ettepanek pikendada väljapanekut aasta lõpuni. Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet leidis aga, et avaliku väljapaneku pikendamine aasta lõpuni ei ole siiski põhjendatud.

Kakumäe rohealadel levivad väärtuslikud liigirikkad metsakooslused, mis on elupaigaks arvukatele taime- ja loomaliikidele ning pakuvad mitmesuguseid loodushüvesid tallinlastele. Kakumäele kavandataval kaitseala territooriumil leidub mitmeid II ja III kaitsekategooria liikide elupaiku ning piki rannikut kulgeb unikaalne kambriumi liivakivi paljand.

Ettepanek Kakumäe roheala kaitse alla võtmiseks esitati Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile 2021. aastal. Sama aasta detsembris valmis ameti tellimisel ekspertiis metsa kaitse alla võtmise eelduste ja põhjendatuse kohta. Ekspertiisi viisid läbi OÜ Elusloodus eksperdid, kes leidsid, et looduskaitseseaduses sätestatud eeldused kohaliku kaitseala loomiseks on olemas ning ettepanek kaitseala moodustamiseks on põhjendatud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid