Euroopa viimaste aastate suurim põud on viinud Doonau jõe ajaloo madalaima tasemeni, paljastades kümnete Saksa sõjalaevade vrakid, mis uputati teise maailmasõja ajal Serbia jõesadama Prahovo lähedal.

See oli osa endisest Natsi-Saksamaa Musta mere laevastikust, mis 1944. aastal Doonau jõkke uputati, et takistada Nõukogude vägede liikumist Doonaul.

Tänavune põud – mida teadlased peavad globaalse kliima soojenemise tagajärjeks – on välja toonud enam kui 20 vrakki Prahovo lähedal, millest paljud sisaldavad endiselt tonni laskemoona ja lõhkeainet ning kujutavad endast otsest ohtu. Ohus on ka kohalikud kalurid, aga ka need, kes tulevad Rumeeniast.

Kuud kestnud põud ja rekordiliselt kõrged temperatuurid on muutnud suurtel jõgedel toimuvat kogu Euroopas, sealhulgas Saksamaal, Itaalias ja Prantsusmaal.

Serbias on võimud üritanud Doonaud süvendada, et hoida Doonau navigatsiooniteed lahti ja jõgi laevatatavana. Prahovos on vrakid vähendanud laevatatavat lõiku selles Doonau osas 180 meetri pealt 100 meetrini. Märtsis kuulutas Serbia valitsus välja hanke vrakkide tõstmiseks ning laskemoona ja lõhkeainete demineerimiseks. Operatsiooni maksumuseks kujuneb 30 miljonit eurot.