Ravimijääkide analüüsiks Eesti veekogudes kasutas ta keskkonnaseire infosüsteemi KESE andmestikku ajavahemikul 2012-2022.

Peamiseks analüüsiks võeti KESEst kõik Eesti veekogude andmed, kus ravimijääkide seiret või uuringut on teostatud. (Programm II. Eesti veekogude seire & II. Eesti veekogude uuringud; alamrühm ravimijäägid). Valikusse jäid andmeread aastatest 2012-2021. Andmestik hõlmab infot ravimijääkide kontsentratsioonidest siseveekogude pinnavees, rannikuvees ja põhjasette proovides.