Eestis on tänaseks välja kujunenud olukord, kus elektritõukerattaid pargitakse sisuliselt kõikjal: sõidutee äärsetel kõnniteedel, jalgratta- ja jalgteedel ehk sõiduteedest täiesti eraldiseisvatel pargiteedel, promenaadidel ja kergliiklusteedel, kaupluste ja mis iganes muude hoonete esistel sillutistel ja ühistranspordipeatustes. Vaid sõiduteedel ja autoparklates me neid parkimas (veel) ei näe.

Nüüd selgub, et vaata et kõige populaarsemates tõukerataste parkimise kohtades ehk jalgteedel ning jalgratta- ja jalgteedel on tegelikult nende parkimine keelatud. See ilmneb MKMi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatteri allkirja kandvast vastusest Mari-Liis Jänesele, kes on algatanud allkirjade kogumise ettepanekule tõukeratastega seonduva paremaks reguleerimiseks.