„Kavas toodud tegevuste eesmärk on hoida uuel viirushaiguste hooajal ühiskond avatuna. Sama põhimõte kehtib ka haridus- ja noorsootööasutuste puhul: eesmärk on hoida need turvaliselt avatuna,“ ütles Fortele ministeeriumi nõunik Mari Annus.

Ministeerium näeb ette, et koolide sulgemise asemel kasutatakse selliseid viiruse levikut ennetavaid tegevusi nagu hea ventilatsioon, pindade desinfitseerimine, hoolikas kätepesu, hajutamine, vajaduse korral maskide kandmine ja haigustunnustega inimeste kohene kojujäämine.

„Samuti jätkub kooliperede regulaarne kiirtestimine, mille sagedus oleneb viiruse leviku olukorrast. Testid tagab koolidele riik,“ märkis Annus.

Niisiis, üleriigilist distantsõpet soovitab haridusministeerium vältida ka uuel õppeaastal. „Lõppeva õppeaasta kogemuse pinnalt saame öelda, et väga hästi töötas põhimõte, kus distantsõppele mineku otsused tehti konkreetsetest juhtumitest ja piirkondadest lähtuvalt,“ ütles Annus.

Ministeeriumi palve neiks juhtudeks oli ja on ka edaspidi see, et distantsõpet tuleks eelkõige vältida nooremate kooliastmete ja tuge vajavate õpilaste puhul. Kui näiteks paljud õpetajad on haigestunud või klassist enamik puudub koroona või ka gripi tõttu, siis saab kool otsustada lühiajalisele distantsõppel mineku. Vajaduse korral peetakse nõu terviseameti piirkondliku esindajaga.

Koroonaviiruse omikrontüve alamliin BA.5 tõstab Eestis taas pead ning haigestumus ja haiglaravi vajavate inimeste arv on kasvutrendis.