Video on üles võetud Tõvasse lendava transpordilennuki pardal, mis on täidetud Ukrainas hukkunud sõjaväelaste tsinkkirstudega.

Venemaa ametlikest allikatest kogutud allikate järgi on Ukraina sõjas hukkunud 81 tõvalast. Tõvalased võitlevad põhiliselt 55. üksik motolaskurbrigaadi koosseisus, mis rahuajal baseerub Kõzõlis. Brigaadi koosseisus on umbes poolteist tuhat meest, kellest 2/3 on tõvalased. Reeglina koosneb isikkoosseis tõvalastest ja ohvitserkond Siberi venelastest.

Brigaad on keskendunud sõjapidamisele mägisel maastikul ning on selle tõttu võrreldes teiste Vene armee motolaskurbrigaadide ja -diviisidega kergelt relvastatud. Tõva brigaadi relvastuses on näiteks kerged soomukid Tigr ja iseliikuv 120-mm miinipilduja 2S9 Nona.

Brigaad sai kurikuulsaks Tšernihivi oblastis toimepandud sõjakuritegudega ja tsiviilelanike jõhkra kohtlemisega.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid