Esmalt selgus peastaabi vastusest, et asi pole kindlasti selles, nagu poleks kaitseväes lihtsalt ajateenistuse läbiviimiseks piisavalt kohti. Ajateenistuse kunstliku lühendamise plaani samuti peastaabil ei ole.

2022. aastal võetakse ajateenistusse täpsemalt 3500 ajateenijat, aastaks 2031 tõuseb ajateenijate arv 4000-ni. Need numbrid on optimaalsed, mida on võimalik ühiskonna poolt täita ning kaitseväe poolt sihtpäraselt rakendada – tagada ajateenijatele parimad teenistuse tingimused ja väljaõpe kvaliteedi.

Mis puutub ajateenistuse pikkust, siis selle käigus valmistatakse ette reservüksused ning sõjaaja ametikohtade täitmiseks on vaja eripädevustega sõdureid.

11-kuulise ajateenistuse käigus õpetatakse välja tulevased ülemad, erialaspetsialistid ja autojuhid, 8-kuulise ajateenistuse käigus aga reakoosseis.

„Spetsialistide ja reakoosseisu osakaal peab tasakaalus olema. Teisisõnu ei annaks ajateenistuse lühendamine midagi juurde,“ ütles kaitseväe peastaabi pressiesindaja.

Ajateenistusse kutsutakse kolm korda aastas. Järgmine kutsumine on 17.–19. oktoobril.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid