Mai lõpus alustas tegevust Eesti ehitust ja planeerimist muutma pidanud uus ehitisregister. Vana pandi kinni ja uus avanes korralikult testimata kujul 30. mail – pärast seda ei olnud vigade tõttu võimalik enam menetleda ehitus-, projekteerimis- ja kasutuslubasid. Probleemi peamine põhjus: kaardistamata andmebaasivead eelmises ehitisregistris, mis registri uuenduste testimise käigus märkamata jäid.

MKMi IT-valdkonna asekantsler Luukas Kristjan Ilves tõi ühes oma sel nädalal peetud esinemistest just ehitisregistriga juhtunu näiteks protsessist, mis välja ei kukkunud.