„Tegemist on koalitsioonilepinguga vastuolus oleva otsusega, mis ei lähe kokku sellega, mis me oleme kokku leppinud,“ ütles Kaja Kallas täna riigikogu infotunnis.

Keskkonnaministeerium Erki Savisaar tegi eelmisel nädalal poliitilis-majandusliku soolo ja andis RMKle loa raiuda sel aastal riigimetsa maha plaanituga võrreldes 2300 hektarit ehk 575 000 tihumeetrit enam. Kui varem kehtis korraldus vähendada RMK hallatavate riigimetsade optimaalset uuendusraiete pindala 13% võrra, siis Savisaare otsusel piisab 4% vähendamisest. Põhjuseks märksõnad „julgeoleku- ja majandusolukord“ ja sellest tingitud väidetav toormepuuduse vaev.

Kaja Kallas ütles täna, et raiesurve Eesti metsadele peab vähenema ja alustada tuleb just riigimetsadest.

„See on ka see, mis me oleme koalitsioonilepingus kokku leppinud, et raiesurve ja raiemahtude vähendamine just RMK-s peaks toimuma,“ ütles Kallas. „Keskkonnaminister tegi selle otsuse kiirustades ja oleks pidanud laiemalt arutama.“

Peaminister märkis, et puhtjuriidiliselt oli keskkonnaministril siiski õigus seda otsust teha. „Aga sellised suure mõjuga otsused, eriti arvestades seda, et see läheb koalitsioonilepingust eemale, peaks olema läbi arutatud ka koalitsioonis, aga miks mitte laiemalt ka Riigikogus.“

Kallas kavatseb ka otse rääkida RMK juhtidega, et“ saada kogu pilti sellest olukorrast ja saada pika visiooni vaadet“.

„Ühelt poolt ma saan aru, et meil on ka väga suur metsatööstus ja metsatööstuses on töökohad. Aga küsimus on selles, mida me selle puiduga ikkagi kokkuvõttes teeme selliselt, et seda oleks väärindatud paremini,“ ütles ta ja tõdes, et Venemaal on 1. maist, mil maismaatranspordi sanktsioon hakkas kehtima, Venemaalt Eestisse veetava puidu maht vähenenud ligi 20%. „Puit ise ei ole sanktsiooni all. Sanktsiooni all on transport.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid