„Kokkupuutununa karjääri laienemise soovide osas vahetult Vatsla asumis tulevase karjääriga külgnema hakkavate kinnistute külje alla ja tutvunud keskkonnamõjude hindamise programmiga, tekitas ja tekitab karjääri laienemise soov vastandlikke tundeid - laienemine võib vajalik olla, kuid miks peab laienema vahetult elumajade akende alla?“ imestas Adler.

Harku karjäär esitas mõne nädala eesti keskkonnaametile taotluse avada uus karjäär nimega Harku VII teisel pool Harku-Rannamõisa teed ja selle asendiplaanide kohaselt ulatuks karjääri lääneserv Vatsla küla elumajadeni [Forte kirjutas sellest eelmisel nädalal siin].

Adler on sealjandis varasemalt ise kinnistuid müünud. „Võin tõdeda, et huviliste huvi rauges märgatavalt teada saades, et karjäär võib laieneda vahetult aia taha. Ja kindlasti alandas antud asjaolu kinnistu müügihinda,“ ütles ta ja märkis, et sealne tulevane püsielanik peab valmis olema taluma lõhkamistöödest tulenevat vibratsiooni. „Teoorias on see kindlasti lihtsam teada, kuid kunagi kui tuleb praktika…“

Aare Adleri hinnangul tuleb püsivalt asustatud asumi ja karjääri vahele jätta kindlasti üleminekuala ja see ka planeerimisel juba kohalikele elanikele garanteerida.

Hoopis teine küsimus on tema sõnul see, miks Harku Karjäär AS pühib käed puhtaks, kui jutt tuleb karjääri heakorrast pärast maavarade ammendumist ja karjääri sulgemist.

Keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja Martin Nurme ütles karjääri lähedust eluhoonetele kommenteerides eelmisel nädalal Fortele, et seda, kui kaugel asustusest või elumajast tohib karjäär olla, ei ole seaduses paika pandud. Vastuvõetav kaugus peaks tema sõnul selguma konkreetsete olude kaalumisel, arvestades kaevandamisest tulenevate häiringute piirnorme.

„Kas ja millistel tingimustel on plaanitud kaevandamine võimalik, selgub keskkonnamõjude hindamise käigus. Lõplik otsus loa andmise või sellest keeldumise kohta tehakse alles pärast keskkonnamõju hindamise tulemusi, võttes arvesse muu hulgas ka kohaliku omavalitsuse arvamust ja muid menetluse jooksul selguvaid asjaolusid,“ rääkis Nurme.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid