Mõned aastad tagasi jõustunud laevandusseaduste pakett pani paika päris mõistliku maksustamise EL-i meremeestele Eesti lipu all töötades. Probleem on aga selles, et enamikul kaubalaevadel töötavad kolmandate riikide meremehed – venelased, ukrainlased, filipiinlased.

Suuremates lipuriikides kolmandate riikide meremeeste palkadelt mingeid makse ei tasuta. Selle probleemi tõid aastate eest laevandusseaduste paketi koostamisel välja ka kõik erialainimesed ja erialaliidud, aga neid ei kuulatud.