„Pole kahtlust, et tegemist on kahe Junkers Ju 52 MS lennuki vrakiga. Esmalt kontrollisime neist põhjapoolsemat. Sügavusel 4,4 meetrit paiknev lennuki vrakk on üsna lagunenud – kere pole säilinud, kuid selgelt on eristatavad kolm mootorit, tiibade laotus, sabaosa ja miinide lõhkamise antenn,“ selgitas meremuuseumi teadur merearheoloogia vallas Ivar Treffner.

„Seejärel uurisime lõunapoolsemat lennuki vrakki, mis paikneb rannikust 500 meetrit kaugemal ja 4,5 meetri sügavusel. See on kehvemas seisus kui põhjapoolsem – kere ega induktsiooniantenn pole säilinud, sabaosa on osaliselt murdunud parempoolse tiiva taha ning alles on kolm mootorit ja osaliselt tiivad. Mõlema vraki puhul kütuselekke oht puudub,“ lisas ta.