Keskkonnaameti avalikust dokumendiregistrist ilmneb, et menetlusse on võetud täpsemalt kaevandusloa taotlus Harku VII mäeeraldisel ja asub see 26,9 hektari suurune maalahmakas olemasolevast karjäärist täiesti eraldi – teisel pool Harku-Rannamõisa teed, Vatsla küla vahetus läheduses.

Otseselt karjääri pindalale lisanduks veel 27,63 hektarit teenindusmaad selle ümber – 15-meetrine riba karjääri piirist.