Kaitsekorra eelnõu on avalikul väljapanekul kuni 30. juunini ning sellele oodatakse kõikide asjaosaliste arvamusi ja kommentaare.

Muinsuskaitseamet on koostamas uusi kaitsekordasid kõigile Eesti kaheteistkümnele muinsuskaitsealale. Protsessi käigus ongi tehtud ettevalmistusi uue muinsuskaitseala loomiseks ka Sillamäe neoklassitsistlikku linnatuumikusse ja haldushoonete ansamblisse.

Koos Sillamäe linnavalitsuse esindajate, Sillamäe elanike ja sõltumatute ekspertidega välja töötatud muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu määrab ära ala nimetuse, kaitse eesmärgi ja muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piirid. Hooned on jagatud kaitsekategooriatesse, millest johtuvad nõuded ja leevendused.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid