Oracle9iAS R2 võimaldab analüüsida andmebaasi Oracle 8i andmeid. Aasta keskel valmiv kolmas versioon lubab samu vahendeid kasutada koos andmebaasiga Oracle 9i.