Täiendatakse DVD-spetsifikatsiooni


Microsoft ja Panasonic teatasid, et nende poolt väljatöötatud HighMAT tehnoloogiat (High-performance Media Access Technology) hakatakse rakendama ka DVD-plaatide jaoks. Hetkel töötab see Windows Media Player 9 ja Windows Movie Maker 2 for XP rakendatud tehnoloogia ainult CD-plaatidega.

HighMAT tagab palju faile (nt fotosid) sisaldavalt plaadilt kiire vajaliku faili leidmise. Roxio ja Creative Labs teatasid, et toetavad seda tehnoloogiat. Panasonic kuulutas välja esimesed seda kasutavad DVD-seadmed, mis tulevad varsti müügile.