Oracle uuendas 9i rakendusserverit

 (1)

Oracle lasi välja rakendusserveri Oracle9iAS teise versiooni. Lisatud on sõnumivahetus, äriintellekt (business intelligence) ja raadiosidevahendid.

Oracle9iAS R2 võimaldab analüüsida andmebaasi Oracle 8i andmeid. Aasta keskel valmiv kolmas versioon lubab samu vahendeid kasutada koos andmebaasiga Oracle 9i.