Millest kõnelevad Tallinna võllamäe pättide koljud?

 (40)
Millest kõnelevad Tallinna võllamäe pättide koljud?
Esiplaanil oleval Tallinna võllamäelt leitud mehe kolju otsmikuluul on näha surmaaegne vigastus.Martin Malve

Kesk- ja varauusajal olid võllamäed Eesti alal küllaltki levinud hukkamispaigad, kuid arheoloogiliselt ei ole neid väga põhjalikult uuritud. Kõik, mida võllamägede kohta teame, pärineb kirjalikest allikatest ja üksikutest päästekaevamistest. Materjali lünklikkus ja tänaseni säilinud võllamägede vähesus (kindlad andmed on vaid Tallinna ja Haapsalu hukkamispaikade kohta) ei ole seni uurijates suuremat huvi tekitanud.
Tallinna võllamäelt leitud inimluude uurimise esmased tulemused reedavad aga mõndagi nii 500 aasta taguste karistusviiside kui ka kurikaelte tollase elu kohta.

Tellijana saad lugeda ka neid artikleid: