Fermi Energia on Eesti ettevõte, mis plaanib ehitada Eestisse uue põlvkonna väikereaktori. Tuumaenergia abil saaks tagada aastaringse varustuskindluse ning stabiilse taskukohase elektrihinna. Ka oleks see samm Eesti keskkonna heitevabaduse poole.

Uue põlvkonna tuumajaama rajamiseni on käia väga pikk tee, ennekõike on vaja leida ühiskondlik konsensus, luua vastav õigusruum ja etapiviisiliselt edasi liikuda.

“Et ise paremini aimu saada, mida Eesti inimesed energeetika arengust laiemalt ja tuumaenergiast selle ühe osana kitsamalt arvavad, korraldame kaks korda aastas Kantar Emori abiga uuringuid,” selgitab Mihkel Loide.

“Küsime nii meelsust uue põlvkonna väiketuumajaama kasutamise kaalumiseks varustuskindluse tagamiseks kui ka teiste energialiikide – tuul, päike, gaas, põlevkivi, hakkepuit – osas. Palume inimestel hinnata, millised oleksid väikereaktori kasutamise puhul plussid ja miinused.”

⅔ Eesti elanikest ütleks tuumajaamale (pigem) jah

Kui üldiselt on toetusprotsent väikese tuumajaama kaalumiseks püsinud ca 52-57% vahemikus, siis värskeim 2022. aasta jaanuaris tehtud küsitlus näitas väga selget toetuse kasvu.

See ulatus kokku 68%-ni (arvestatud kokku nii „jah“ (36%) kui „pigem jah“ (32%) vastanud). Vastu või pigem vastu olijaid oli kumbagi 10% ning seisukohta ei osanud öelda 12%.

Nii vastaste kui seisukohata inimeste osakaal langes samavõrra märgatavalt kui tõusis toetajate osakaal. Huvi tõus energiaküsimuste vastu on ilmselt põhjustatud kõrgetest energiahindadest: piltlikult väljendudes sooviti rohkem teada, kust elekter tuleb ja miks see nii kalliks läks.

Kui panna toetusprotsent konteksti, siis näiteks Soome ühiskonna toetus NATOga liitumisele oli märtsis 62% ja Eesti rahvahääletuse toetus ELiga liitumisele oli 66%.

Tuumajaam kui energiajulgeoleku kindlustaja

Energia olemasolu sel ajal kui seda on vaja, on oluline mis tahes ühiskondliku teenuse toimimiseks – sidest ja TVst pangaülekannete ja transpordini – kuid eriti kriitiliselt vajalik kriisiolukordades.

Elektrita ei toimi tanklad, linnades kanalisatsioon ja veevarustus, mobiilside pärast varuakude tühjenemist jne – elektriseadmed vajavad ka stabiilset võrgusagedust: täpselt 50 Hz – komakohtade täpsusega.

Loe täisteksti ja vaata uuringust pärinevaid slaide tasuta portaalis Accelerista.com.