Teadlased viisid läbi 15 uuringu andmete süstemaatilise läbivaatamise ja metaanalüüsi, mis käsitlesid seost kehalise aktiivsuse ja kliinilise depressiooni väljakujunemise riski vahel. Kokku osales uuringutes üle 190 000 inimese.

Selle tulemusena leidsid teadlased, et võrreldes istuva eluviisiga toob isegi väga väike füüsiline aktiivsus märkimisväärset kasu vaimsele tervisele.

Seega vähenes inimestel, kes järgisid maailma terviseorganisatsiooni soovitatud norme ja kes pühendasid kaks ja pool tundi nädalas kiirema tempoga kõndimisele, depressiooni risk 25%. Ja neil, kes tegid sellest normist vaid poole ehk kõndisid veidi rohkem kui tund nädalas, vähenes Cambridge'i teadlaste järgi depressioonirisk 18%.

Teadlaste hinnangul hoiaks see, kui mitteaktiivse eluviisiga inimesed asuksid järgima WHO soovitusi, ära peaaegu 12% depressiooni juhtudest maailmas.