Toimikud sisaldavad teateid inimestest, kes on saanud vigastusi kohtumistest „anomaalsete sõidukitega”, eriti lennumasinatega ja eriti nende vahetusse lähedusse sattudes.