Ettepaneku kohaselt peaks esmase vaktsineerimistsükli järel väljastatava vaktsineerimistõendi standardseks kehtivusajaks olema vähemalt 9 kuud. See tähendab, et reisijate kontrollimisel ei tohiks liikmesriigid keelduda tunnustamast vaktsineerimistõendit, mis kinnitab, et esmase vaktsineerimise viimase doosi manustamisest on möödas vähem kui 9 kuud.

Mis puutub tõhustusdoosidesse, siis komisjoni ettepaneku kohaselt ei tuleks 9-kuulist kehtivusaega kohaldada tõhustusdoosi järel väljastatud tõenditele. See tähendab, et vähemalt esialgu peaksid tõhustusdoosi järel saadud tõendid kehtima tähtajatult.

„On võimalik, et tõhustusdoosi järel kestab kaitse kauem kui esmase vaktsineerimise järel, mistõttu jälgib komisjon tähelepanelikult uusi teadusandmeid selles küsimuses. Selle põhjal võib komisjon teha hiljem ettepaneku kehtestada sobiv kehtivusaeg ka vaktsineerimistõendite puhul, mis on välja antud pärast tõhustusdoosi," märkis komisjon.

Et anda uue korra rakendamiseks piisavalt aega, teeb komisjon ettepaneku alustada uuenduste kohaldamist alates 10. jaanuarist 2022.

Komisjoni justiitsvolinik Didier Reynders märkis tänasel pressikonverentsil, et aktsepteeritakse vaid Euroopa ravimiameti poolt heaks kiidetud vaktsiine ning seega ei kehti näiteks need Ungaris välja antud tõendid, kus inimestele on manustatud Venemaa Sputnikut või Hiina vaktsiine.

ELis on tänaseks välja antud üle 650 miljoni vaktsineerimistõendi.

Komisjon leidis veel, et inimese suhtes, kellel on kehtiv ELi digitaalne COVID-tõend, ei tohiks vaatamata sellele, millisest ELi piirkonnast ta saabub, üldreeglina testimist, karantiini ega muid lisapiiranguid kohaldada. Inimestel, kellel ei ole ELi digitaalset COVID-tõendit, võiks lubada reisida enne või pärast saabumist tehtava testi alusel.

ELi valgusfoorikaarti uuendatakse järgmiselt: uute haigusjuhtude näitajat hakatakse vaatama koos piirkonna vaktsineerituse tasemega. Rohelistelt aladelt saabuvate reisijate puhul ei tohiks mingisuguseid piiranguid kohaldada. Seevastu tumepunaste piirkondade puhul tuleks nakatunute suurt hulka arvestades soovitada hoiduda reisimisest nii ühes kui ka teises suunas ning reisijatelt, kes ei ole vaktsineeritud ega haigust läbi põdenud, tuleks nõuda testimist ja karantiini jäämist.

Erandeid tuleks kohaldada piiriüleste pendelrändajate, alla 12-aastaste laste ja vältimatu reisimisvajadusega inimeste suhtes. Vältimatu reisimisvajadusega inimeste nimekirja tuleks komisjoni hinnangul piirata, sest paljudel praegu nimekirja kantud reisijatel on vahepeal olnud võimalus end vaktsineerida.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid