Probleem tekkis Laulasmaa spaas, mis pakub koolituste, seminaride ja konverentside korraldamiseks seminariruume, kus seni on kõiki teenuseid kasutavate külaliste tõendeid kontrollitud. Ent ühe lähiajal saabuva koolitusgrupi koolitaja võttis asutusega ühendust ning andis teada, et tema on konkreetse hotelli saabuva koolitusgrupi esineja ja ei pea esitama mingeid tõendeid ega tõestama oma nakkusohutust.

Tekkis suur segadus ning vastukäivad arvamused riigiinfo numbril 1247.

Esmalt teatati sealt spaale, et nad on käitunud õigesti, nõudes kõigilt, ka esinejatelt, nakkusohutuse tõestamist. Koolitaja vastusega rahule ei jäänud ja võttise ise infoliiniga ühendust, kust anti peagi uus arvamus: koolitaja võib tulla koolitusgrupile esinema ilma tõendeid esitamata koolitaja olevat töösuhtes meilt ruumi rentinud firmaga ja temale kehtib tööandja riskianalüüs.

Nii pöörduski majutusasutus riigiametite poole ja eile saadi ka riigikantseleilt lõplik hinnang.

Täismahus nägi see välja selline:

„Vabariigi Valitsuse korralduse nr 305 punkti 14 alapunkti 5 kohaselt võib töötaja osaleda korralduses nimetatud tegevustel, kui tema tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed.

Töötaja VV korralduse kohaselt on isik, kellega on sõlmitud tööleping. Kui isikuga on sõlmitud mõni muu leping, näiteks töövõtuleping või käsundusleping, siis VV korralduses punkt 14 alapunktis 5 nimetatud erand isikule ei kohaldu ning ta peab esitama korralduses nimetatud tegevustel osalemiseks COVID-tõendi.

Kui koolitaja on töölepingu alusel töösuhtes, kehtib koolitusfirma töötajatel VV korralduses sätestatu erand vaid siis, kui koolitusfirma on töötaja tööga seonduvaid riske hinnanud ja meetmeid maandanud. Seejuures peab koolitusfirma riskide hindamisel võtma arvesse töötaja töö iseloomu liikuv töö, kokkupuude paljude klientidega jm, ning rakendama asjakohaseid maandamismeetmeid. Näiteks on koolitusfirma riskianalüüsis ette nähtud, et kuna tegemist on liikuva tööga ning esineb kokkupuudet paljude klientidega, on töötajal kohustus kanda kaitsemaski, mida peab vahetama vähemalt iga kahe tunni järel.

Seega olukorras, kus koolitusfirma töötaja on vaktsineerimata, kuid töökeskkonna riskianalüüsis on riskid hinnatud ja vastavad meetmed rakendanud, võib koolitusfirma töötaja Laulasmaa spaa ruumides koolitust läbi viia.

Juhul, kui Laulasmaa spaal tekib kahtlus, kas koolitusfirmal on riskid hinnatud, on spaal õigus seda koolitaja käest küsida ning paluda vajadusel vastavate tõendite esitamist. Kui koolitaja tõendeid ei esita või nähtub, et riskid ei ole hinnatud, on Laulasmaa spaal õigus koolitajat ilma COVID-tõendita Laulasmaa spaa ruumidesse mitte lasta."

KOMMENTAAR

1247 teenuse juht Karmen Oks:

"Nõu küsis nii koolitaja kui spaa ja mõlemad said ühe ja sama vastuse. Rõhutasime, et vaktsineerimise või läbi põdemise tõendit ei pea koolitaja esitama juhul, kui tema tööandja on tema kohta teinud riskianalüüsi ning sellega maandanud nakkusohutuse riskid (käesoleval juhul PCR testi). Ehk siis: koolitajal peab olema tehtud riskianalüüs ja spaal on õigus riskianalüüsi ka küsida. Covid-tõendita ei ole võimalik koolitajal spaa restoranis viibida, vaid üksnes liikuda marsruudil, mis hõlmab koolituse tegemist (sissepääs-koolitussaal-väljapääs).
Olukord on koolitajate puhul seega sama, mis teiste vaktsineerimata töötatavate inimeste puhul. Meie operaatorid andsid välja ühesugust infot ja segadust ega vastuolu 1247 numbrilt selle olukorra puhul ei tekkinud."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid