Täpsemalt kuulutas kaitseinvesteeringute keskus välja kaks hanget, mille eesmärgiks on leida pikaaegsed partnerid kaitseväe soomukite ja ratassõidukite remondi- ja hooldustöödeks. Üks hange puudutab soomustehnikat ja see on juba ka avalikus registris väljas ning teine ratastetehnikat see jõuab avalikuks lähipäevadel.

Sõjakaugele lugejale selgituseks: soomuk on sõjalise funktsiooniga soomustatud liikur, mille alla kuuluvad näiteks lahingumasinad, soomustransportöörid, liikursuurtükid, tankid ja soomustatud pioneerimasinad. Ratassõiduk on aga üldnimetus muule kaitseväe relvastuses olevatele soomustamata sõidukitele. Näiteks kaitseväes laialdaselt kasutatavad PASIid on soomukid, mis siis, et sõidavad ratastel.

Soomukite hooldus- ja remonttööde raamleping sõlmitakse kümneks aastaks ja maksimaalselt kolme pakkujaga. Lepingupartnerid võtavad kohustuse arendada oma töökojad relvaseaduse nõuetele vastavaks, mis nõuab täiendavaid investeeringuid kõigilt potentsiaalsetelt pakkujatelt. Raamlepingu kogumaht on ca 200 miljonit eurot.

Ratassõidukite hooldus- ja remonttööde hanke kogumaht on ca 50 miljonit eurot ning raamleping sõlmitakse seitsmeks aastaks mitmete pakkujatega, mis võimaldab jagada nende vahel tellimusi ja hajutada töökoormust.

Kaitseinvesteeringute keskuse soomukite kategooriajuht Ivar Janson ütles Fortele, et soomustehnika osas lepitakse kokku aastased hooldusmahud ja hooldusgraafikud. Tööde teostamiseks on pandud ajalised piirangud, kuid need võivad muutuda olenevalt hoolduse käigus välja tulnud muudest remonttööde vajadustest. Hetkel teostab kaitseväele soomustehnika hooldust Soome-Eesti ettevõte Milworks.

Ratastehnika hanke puhul on kõige olulisem muudatus see, et uue raamlepingu alusel on võimalik minna lepingusse kümnete hooldusettevõtetega tänase nelja parteri asemel. Lisaks sellele tekib uue raamlepingu alusel nõue, mille alusel remonti ja hooldust vajavate sõidukite transport organiseeritakse lepingupartneri enda poolt, andes olulise ajalise kokkuhoiu kaitseväe üksustele.

Kaitseväe soomustehnika ja ratassõidukite park on kasvanud viimastel aastatel märkimisväärselt ning kasvab lähiajal veel. Sellel kümnendil on plaan soetada täiendavalt ca 200 soomukit ja kuni 500 ratassõidukit, mis arvestab ka olemasolevate sõidukite välja- vahetamist. Kokku on kaitseväe käsutuses ligemale 5000 sõidukit.

Janson märkis, et ka Eestis paiknevad liitlased on väljendanud oma huvi tehnika remontimiseks kohaliku partneri juures, eesmärgiga lühendada tarneaegu ja seeläbi suurendada tehnika valmisolekut väljaõppes ja lahingutegevuses osalemiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid