Eestis peetakse valijate arvestust rahvastikuregistri andmete alusel ja valijate nimekiri koostatakse igaks valimiseks iga kord eraldi.

Elektrooniliselt teise inimese eest hääletada ei saa. Elektroonilisel hääletamisel tuvastab valija nimelt esmalt oma isiku ja kinnitab siis hääle digitaalse allkirjaga. Selleks kasutab valija talle ainuisikuliselt kuuluvat ID-kaarti, mobiil-ID-d või digitaalset isikutunnistust. Seetõttu ei ole võimalik e-hääli e-hääletamise käigus mitte ühelegi kandidaadile kellegi nimelt lisada.

Häälte lisamine pole võimalik ka pärast e-hääletamise lõppu, sest e-häälte üle peetakse täpset arvestust iga antud e-hääl saab kolmandalt osapoolelt ehk registreerimisteenuse osutajalt ajatempli. Registreerimisteenuse osutaja on olnud SK ID Solutions AS ja e-hääletamise lõppedes allkirjastab kogumisteenuse majutuse pakkuja elektroonilise valimiskasti.

Enne e-häälte kokku lugemist kontrollitakse nende vastavust registreerimisteenuse poolt esitatud andmetele. Nii veendutakse, et e-valimiskast on terviklik ehk hääli pole lisatud ega eemaldatud. Samuti kontrollitakse e-hääletajate kuuluvust valijate nimekirja.

Hääli ei saa lisada ka häälte lugemisel. Kokku loetakse vaid need e-hääled, mis on hääletamise lõpuks e-valimiskastis. Valimiskasti on allkirjastanud häälte koguja ja seal sisalduvad hääled on registreerinud kolmas osapool ehk registreerimisteenuse osutaja.

E-hääletamise süsteem väljastab ka häältelugemise korrektsuse kohta tõendi. Tõendi abil saab kontrollida, et igale loetud häälele vastab krüpteeritud hääl.

E-hääletamise tulemust kontrollib audiitor auditirakendusega. Viimastel valimistel osutas audiitoriteenust KPMG.

Sellise rakenduse saab kirjutada ja tulemust kontrollida ka kolmas osapool, näiteks vaatlejad või teadlased.

Kusjuures, Eesti valmiste käigus on e-häälte lugemine avalik toiming, selles osalevad ka erinevad vaatlejad. Samuti kontrollivad toimingute läbiviimist audiitorid.

E-häälte lugemine on alati toimunud planeeritud ajagraafiku raames ja lugemine ei ole kordagi ebaõnnestunud. E-häälte lugemise tulemus ise on avalik ja kättesaadav valimiste veebilehel.

Eesti elektroonilise hääletamise dokumentatsioon ja süsteemi lähtekood on avalik info.

Kõik e-valimiste toimingud on kontrollitavad, sh e-valimiskasti terviklikkus. E-hääletamise läbiviimisel toimub protsessi- ja andmeaudit. Vaatlejatel on võimalik e-hääletamise läbiviimisel osaleda ja nende jaoks toimub eraldi koolitusprogramm, mille käigus tehakse läbi e-hääletamise protsess algusest lõpuni.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid