Seda kinnitab teadusajakirjas Cognition and Emotion ilmunud uuring, mille avaldas rahvusvaheline teadlasgrupp Ühendkuningriigis asuva Cardiffi ülikooli psühholoogiateaduri Magdalena Rychlowska juhtimisel.

Töö põhineb Rychlowska ja kolleegide 2017. aasta uuringul, mis osutab, et naeratusi on peamiselt kolme tüüpi – sõbrustav, kontakti otsiv (ingl affiliation), millegi eest tänav või premeeriv (reward) ja üleolev, domineeriv (dominance).

Kes tahab kaotatud usaldust tagasi võita, peaks kasutama just esimest. Naeratamine üksi ei pruugi teises inimeses usaldust äratada. Lisaks sõltub naeratuse tõlgendamine hetkeolukorrast ja ka jälgija võimest n-ö teiste nägusid lugeda.

Uus töö põhineb kokku enam kui 900 osalejaga läbi viidud viiel uuringul.

Järgnevalt klipid kolmest põhilisest naeratustüübist, avaldatud Rychlowska loal.

Sõbrustav, kontakti otsiv naeratus:

Millegi eest tänav või premeeriv naeratus:

Üleolev, domineeriv naeratus: