Taolisele järeldusele jõudis teadusuuring, mille autorid lõimisid arheoloogilisi välitöid kosmoloogiliste uurimisvahendite ja kaugseiretehnikatega.

Sudaani arheoloogid on küll teinud Kassala piirkonnas välitöid koostöös teiste riikide kolleegidega, ent too hauamälestiste poolest külluslik regioon on oma kauge asupaiga ja puuduva taristu tõttu jäänud siiski suuremas osas läbi uurimata.

Nüüd on uurijad Itaalias tegutseva Napoli orientalistikaülikooli "L’Orientale" arheoloogiadoktorandi Stefano Costanzo juhtimisel satelliitfotode abil umbes 4145 ruutkilomeetri suurusel territooriumil tuvastanud rohkem kui 10 000 hauamälestist.

Avastus annab mõista, et õpetlased on seni qubba'de (islamiusulistele loodud haudade) hulka selles piirkonnas drastiliselt alahinnanud.

Enamgi veel — Costanzo ja kolleegid avastasid, et nood hauad on paigutatud galaktikalaadsetesse kobaratesse, kus vanemad mälestised on nagu "nähtamatud gravitatsioonikeskmed", mille ümber on koondunud järgmised kalmed.

Põnevad tulemused johtusid uurijate interdistsiplinaarsest lähenemisest. Uurijatele oli välitöödel abiks hulk Sudaani arheolooge ja kohalikke elanikke.

Kõigepealt uuriti piirkonda avatud juurdepääsuga satelliit-ülesvõtete põhjal, mis näitasid kätte kõigi äratuntavate hauamälestiste asukohad ja paljastasid qubba'de ootamatu arvukuse.

Seejärel analüüsisid uurijad kalmete kummastavat paigutust kosmoloogilisteks eesmärkideks välja töötatud statistilise vahendiga, mida nimetatakse Neymani-Scotti kobartöötluseks (ingl Neyman-Scott Cluster Process).

Vanemad, galaktikate keskmeid meenutavad matmispaigad kattusid asukohtadega, kus esinesid soodsad matmistingimused ja leidus kättesaadavaid ehitusmaterjale. Teadlaste töörühm oletab, et kesksetes matmispaikades võib leiduda kultuuriliselt olulisi vanemaid haudu ning et hilisemad hauad „kiirgavad” neist eemale nagu tähed kettakujulises galaktikas.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid